Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Schimmel Tankstations met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Schimmel Tankstations verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Schimmel Tankstations worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Schimmel Tankstations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Schimmel Tankstations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Schimmel Tankstations opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Schimmel Tankstations alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Schimmel Tankstations niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Schimmel Tankstations worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Schimmel Tankstations uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Schimmel Tankstations worden onderhouden wordt afgewezen.